Health Info

June 1, 2019

Районні Ради: Шукаємо Шлях До Ефективності

Депутати представляють вже більшу кількість громад, і їх уперше обирали мешканці великих міст. Наприклад, рівняни обирали депутатів Рівненської районної ради. А раніше – тільки міської та обласної. Охорона правопорядку у місті Києві здійснюється міліцією та іншими правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.

Функції та повноваження районної ради.

Письмові пропозиції, передані на розгляд районної у місті Києві ради, повинні бути підписані не менш, ніж 100 членами територіальної громади міста Києва. Головному управлінню преси та інформації Київської міської державної адміністрації забезпечити через засоби масової інформації, зокрема газети “Хрещатик”, “Столиця”, “Вечірній Київ”, оприлюднення Статуту територіальної громади міста Києва. Повноваження місцевого самоврядування – це визначені Конституцією і законами України, іншими правовими актами права і обов’язки територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування. «Перед прийняттям рішення орган місцевого самоврядування матиме право, але не обов’язок, провести попередні консультації з місцевою державною адміністрацію на предмет законності цього рішення. Після консультацій або без них ОМС приймають рішення і оприлюднюють.

Встановлює надбавку за вислугу років, інтенсивність праці, премію, надає матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в межах затвердженого фонду оплати праці першому заступнику голови, заступникам голови районної державної адміністрації. Сільська, https://educatingher.org/r-texts/page-3/ селищна, міська рада уповноважена інформувати населення з питань вилучення (викупу) та надання земельних ділянок. Ці повноваження зумовлені принципами демократичного управління справами територіальної громади, забезпечення прозорості щодо розпорядження землею як об’єктом комунальної власності.

У нього – чіткий графік роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення. Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з місцевими громадськими об’єднаннями. Староста наділений низкою повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 54-1).

Основні Завдання Та Функції Обласної Ради

Територіальна громада функціонує безпосередньо, через органи і посадових осіб місцевого самоврядування. Частина 2 статті 5 Закону визначає особливості формування системи самоврядування вже у конкретному населеному пункті – у містах з районним поділом. Це стосується районних у місті органів самоврядування. Після консолідації громад села, які не матимуть власних сільрад, будуть представлені в місцевій раді своїми депутатами, а у виконкомі – сільськими старостами. Старости та депутати здійснюватимуть зв’язок між односельцями і владою громади та вирішуватимуть різні проблеми його жителів у раді та виконкомі.

Стаття 9 Організаційно-правові Форми Місцевого Самоврядування У Місті Києві

Повноваження старости визначені додатково в спеціальному законі. Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Окрім цього, існує нагальна потреба розв’язання деяких проблем, які не можуть бути вирішені громадами поодинці навіть за умов наявності ресурсів. Наприклад, місто Одеса при всьому бажанні не може вирішити актуальну для себе проблему амброзії, яка виходить за межі міста і може бути вирішена лише зусиллями всіх громад Одеської агломерації, яка збігається з межами Одеського району.

Відповідає за підготовку питань щодо управління комунальною власністю для розгляду їх на нарадах, семінарах, інших заходах з метою обміну досвідом роботи органів місцевого самоврядування. 2.22. Координує роботу щодо здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району та подає районній раді пропозиції щодо поліпшення його використання.

Навігаційне Меню

Прикро, але навіть з вирішення питань спільної власності громад в межах району районні ради, як правило, не з’ясовували інтереси її власників-громад, хоча на це прямо вказує норма закону. Але насправді, механізм, що дозволяє організовувати та реалізовувати проекти між різними громадами без залучення зайвих посередників, принаймні юридично, існує. Ще у 2014-му році Верховною Радою був прийнятий Закон Про співробітництво територіальних громад. Він саме був покликаний створити основу «для кооперації ресурсів органів місцевого самоврядування з метою вирішення спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на місцевому рівні, більш ефективного надання послуг місцевому населенню, створення спільних об’єктів муніципальної інфраструктури для декількох територіальних громад». 16 лютого цього року в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було заявлено про намір створити спеціальну робочу групу задля розробки пропозицій щодо функціонування районних рад. Передбачається, що до роботи групи будуть залучені представники Уряду, асоціації органів місцевого самоврядування та експерти.

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста. Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. Третій напрямок – заключний, це області. По суті межі областей мінятися не будуть.

1.29. Вирішує інші питання доручені йому радою. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування. 1.22.Затверджує за поданням керуючого справами районної ради посадові інструкції працівників виконавчого апарату районної ради. Призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

За свою діяльність органи місцевого самоврядування, їх посадові особи несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Розміщення на договірних засадах на підприємствах, в установах та організаціях замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для місцевої територіальної громади. Затверджують ці бюджети сільська, селищна, міська, районна у місті ради, тобто рада депутатів. Готує проект бюджету, подає його на затвердження до ради, виконує його протягом бюджетного року виконавчий комітет відповідної ради. Впорядкувати та розмежувати повноваження місцевих державних адміністрацій не менш важливо, ніж створити спроможні громади.

Share Post:
Open chat
1
Hello, How can I help you?