Health Info

May 2, 2018

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Фізики Черкаського національного й Університету Дебрецена продовжують спільні дослідження

Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання. 3) розробляє державні цільові програми, спрямовані на обладнання вищих навчальних закладів сучасними приладами, науковим обладнанням, навчальними лабораторіями, інформаційно-телекомунікаційними мережами тощо, з урахуванням їхніх запитів. 1 госпдоговір на проведення науково-дослідних робіт щодо розробки інноваційного механізму стійкого розвитку підприємств ГМК України.

Державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, формують політику наукової і інноваційної діяльності, яка здійснюється безпосередньо вищими навчальними закладами на засадах автономії. Поліський національний університет співпрацює з науковцями з понад 42 університетів, фондів та науково-дослідних установ з 18-ти країн, серед яких Швейцарія, Норвегія, Болгарія, Франція, Ізраїль, Італія, Грузія, Німеччина, Литва, Латвія, Польща, Японія та інші (табл. 1). Крім того, на базі Поліського національного університету та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у межах міжнародного проєкту DAAD «Tschernobyl heute – wilde Natur ohne Grenzen» на регулярній основі функціонує Літня школа. Її основною метою є усвідомлення трагедії, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою та наслідків аварії, через безпосереднє занурення молоді в атмосферу зони відчуження, ознайомлення з її основними об’єктами та спілкування з експертами.

спільні наукові дослідження

Український національний ГРІД – учасник міжнародного об’єднання NorduGrid Мартинов Є., Смирнова О. Мала академія наук України підписала меморандум про співпрацю з Аргонською національною лабораторією (США)Кутнякова Т. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки https://doerthe-huth.jimdosite.com/publications/ України імені В. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсівМалолєтова Н., Бодак О. Зустріч з науковцями Інституту етнографічних досліджень Центру гуманітарних наук Угорської АН в ІМФЕ ім. Рильського НАН УкраїниМушкетик Л.

Геттінгенські лабораторії з нейрофізіології, генетики і молекулярної хімії відкривають двері для українських учителів хімії і біологіїКутнякова Т. Інші напрями, погоджені наглядовою радою Національного фонду досліджень України. Згідно з зазначеною постановою Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень, який припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень. Стипендіальна програма Міжнародного Фонду Мацумі.

Розширення державної підтримки патентування за кордоном вітчизняних технологій. Вищі навчальні заклади мають право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем спортивного права. Надання інших видів лінгвістичних та юридичних науково-консультаційних послуг.

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024-2025 роках

Перспективне також співробітництво України з НАТО в науково-технологічній галузі. За кількістю проектів Наукової програми НАТО Україна посідає друге місце (після РФ). Участь українських науковців у ній сприяє євроатлантичній інтеграції нашої держави й імовірній підтримці НАТО розвитку науково-технологічного потенціалу України, а також формуванню сталої тенденції участі України в міжнародному поділі праці в науковій сфері. Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти. Однак наявність законодавчої бази, що стосується наукової та освітньої сфер практично не може забезпечити країну чисельністю спеціалістів з науковими ступенями, що виконують наукові дослідження й розробки (табл. 2). Зростання кількості наукових кадрів стане можливим завдяки зменшенню розриву між процесом наукових досліджень і самою підготовкою кадрів вищої кваліфікації, забезпеченню оплачуваною роботою за фахом.

Необхідність визначити такий особливий статус і зафіксувати його у Бюджетному кодексі було передбачено Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність». Вона обумовлена особливою структурою органів управління Фондом й водночас дає можливість зробити роботу НФДУ зручнішою для науковців. МОН же з часу прийняття закону у 2016 році наполегливо намагається ці положення обійти. Спочатку висувалися пропозиції вилучити з Закону згадку про особливий статус НФДУ взагалі, а тепер МОН пробує звести цей статус до банальних речей, як-от можливість тримати кошти НФДУ в державних банках (таке право має будь-яка юридична особа). В ході зустрічі йшлося про поглиблення досліджень в рамках програми «Медична фізика» з використанням досвіду науковців університету в матеріалознавстві. Для науково-технічного прориву і подальшого зростання в Україні є передумови, як матеріальні, інтелектуальні так і виробничі, але проблемою і основною перешкодою є брак фінансування таких проектів з боку іноземних інвесторів та самої країни. Екстенсивний спосіб розвитку на українських підприємствах унеможливлює досягнення високої конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Грантові та спільні наукові дослідження:

Європейська Комісія прийняла перший стратегічний план для Horizon Europe, який встановлює пріоритети досліджень та інновацій для сталого майбутнього. Адаптує наукові розробки Центру до освітнього процесу. Впровадження результатів діяльності в освітній процес, зокрема практичну підготовку перекладачів (українська, російська, польська), (українська, російська, болгарська мова), та юристів, які спеціалізуються у різних галузях права. Проводити фізичний аналіз одержаних експериментальних результатів та надавати рекомендації, щодо оптимізації технологічних процесів виробництва металів та сплавів. Механічних напружень у поверхневих шарах полікристалічних зразків методом розподілу мікротвердості за об’ємом зразків. 1 госпдоговір щодо формування антикризових заходів підприємства ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в період війни та повоєнний період.

Київщина у зоні ризику: наслідки імовірного підриву ЗАЕС

Тому намагання підігнати конкурси під неіснуючу систему пріоритетів видається нереалістичним. Члени наглядової ради Національного фонду досліджень України представляють науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, центральні органи виконавчої влади (не нижче заступників керівників), заклади вищої освіти, Національну академію наук та національні галузеві академії наук. Пропозиції щодо персонального складу наглядової ради Національного фонду досліджень України готує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, — читай МОН. Ефективність науково-технічного співробітництва спирається на диверсифікацію міжнародних зв’язків. Невід’ємною складовою частиною науково-технічного співробітництва є трудові ресурси, що розкривають кваліфікованість і потенціал населення загалом, а також важливим є інвестування у стратегічні галузі, що сприяють розвитку країни. Тому важливим для будь-якої держави є обрання пріоритетних напрямів державного фінансування, що забезпечили б розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва.

Крім того, лінгафонний кабінет, який функціонує в Університеті, встановлений німецькою компанією «Шрайнер груп». Для проведення курсів з німецької мови та англійської мови кабінет повністю забезпечений технічним обладнанням (11 комп’ютерів), спеціальними підручниками, дисками. Курси проводяться для студентів, аспірантів та викладачів Університету безкоштовно. Протягом усього підзвітного періоду велися наукові консультації та обмін з академічними і дослідними організаціями Німеччини, Ізраїлю та країн Прибалтики, Молдовою, які характеризують традиційні дружні відносини між вченими й співробітниками кафедр ЗВО «МУБіП». Ще один нюанс нового законопроєкту від МОН полягає у спробі знівелювати визначення так званого «особливого статусу» НФДУ.

Share Post:
Open chat
1
Hello, How can I help you?